Субота,
23 вересня 2017
Наші спільноти

В Україну їде гендиректор Всесвітньої організації інтелектуальної власності

Візит триватиме два дні

2010 рік багатий на ювілейні події як у всесвітній сфері інтелектуальної власності (ІВ), так і у вітчизняній. Головні серед них – 40-річчя Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), 10-річчя впровадження міжнародного дня ІВ, а також 10-річчя заснування двох організацій в Україні: органу державної влади – Державного департаменту ІВ – та закладу експертизи заявок на патенти, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки тощо – Державного підприємства «Український інститут промислової власності».

До значущих подій цього року у сфері ІВ можна віднести й майбутній візит генерального директора ВОІВ Френсіса Гаррі, який відбудеться на запрошення уряду України. З моменту призначення його на цю посаду генеральним секретарем Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин (УПОВ) (восени 2008 року) це перше відвідування Френсісом Гаррі нашої країни. У ході офіційного візиту його супроводжуватиме директор Департаменту ВОІВ зі співробітництва з деякими країнами Європи та Азії Міхаль Свантнер.

Як високопосадова особа генеральний директор здійснює візити до країн-членів ВОІВ для роз’яснення ролі інтелектуальної власності як необхідної умови економічного та суспільного розвитку країни і для стимулювання співробітництва з державами-членами цієї організації.

Визначаючи місію ВОІВ у світі, Френсіс Гаррі наголосив, що організація, яку він очолює, об’єднавши зусилля з державами-членами, намагається допомогти збільшити глобальні інвестиції у створення знань шляхом розвитку ефективної системи ІВ, яка враховує потреби та інтереси як винахідників, так й інвесторів, суспільства.

- Ми також, – підкреслив він, – прагнемо до розуміння суспільством переваг інноваційного шляху розвитку економіки, яка базується на знаннях. Наші програми призначені для створення сприятливих умов для розвитку національних інноваційних і творчих активів, залучення прямих іноземних інвестицій і підвищення розуміння необхідності виховання поваги до прав ІВ в усіх державах-членах.

У 2002 році було укладено Базову угоду про співробітництво між Кабінетом міністрів України та ВОІВ і Рамкову угоду про співробітництво між Міністерством освіти і науки України та ВОІВ. Метою укладання зазначених угод стало здійснення урядом України та ВОІВ спільних дій в Україні, спрямованих на вдосконалення національного законодавства у сфері ІВ, удосконалення практики правозастосування для попередження, виявлення й припинення правопорушень у сфері ІВ, удосконалення системи захисту прав на об’єкти ІВ, сприяння науковим дослідженням, викладацькій діяльності, навчання вітчизняних фахівців у сфері ІВ, організація дистанційного навчання на курсах Всесвітньої Академії ВОІВ та обміну інформаційними ресурсами, проведення практично-наукових заходів та виконання навчальних програм, а також зміцнення технічної бази експертного органу – Державного підприємства „Український інститут промислової власності”. Ці угоди передбачають можливість у подальшому розробляти і виконувати за взаємною згодою сторін конкретні програми співробітництва за певними напрямами.

Тому під час візиту в Україну Френсіс Гаррі зустрінеться з віце-прем’єр-міністром України Володимиром Семиноженком для підписання Програми співробітництва між КМ України й ВОІВ на 2010 – 2012 роки, яка надасть можливість використовувати конкретні механізми реалізації положень Базової угоди у найближчі роки. Цією програмою передбачається активізація та поглиблення співпраці між урядом України та ВОІВ за такими напрямами: розвиток законодавства у сфері ІВ; удосконалення механізмів захисту прав ІВ та удосконалення експертизи заявок на об’єкти промислової власності; стажування вітчизняних експертів у ВОІВ та багато інших.

Генеральний директор ВОІВ зустрінеться також з міністром освіти і науки України Дмитром Табачником та головою Держдепартаменту інтелектуальної власності Миколою Паладієм. У 2009 році та на початку 2010 року в межах реалізації Рамкової угоди про співробітництво між МОН України та ВОІВ здійснено низку заходів, спрямованих на вдосконалення державної системи правової охорони ІВ та підвищення рівня обізнаності населення України в цій сфері. Аналіз такої роботи та шляхи її вдосконалення стануть предметом їхньої розмови.

Доктор Гаррі виступить з відкритою лекцією про сучасний стан розвитку інтелектуальної власності у світі перед викладачами, науковцями та студентами Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Ректор КПІ Михайло Згуровський вручить йому диплом «Почесний доктор НТУУ «КПІ».

Програмою перебування Генерального директора ВОІВ передбачено відвідання єдиного в Україні закладу експертизи заявок на патенти, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки та інші об’єкти промислової власності ДП «Український інститут промислової власності».

У цей час у Києві відбудеться Міжнародний семінар з питань колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав у музичній сфері, організований ВОІВ, Міжнародною федерацією фонографічної індустрії та Держдепартаментом ІВ. В урочистому відкритті цього заходу візьмуть участь Френсіс Гаррі, Дмитро Табачник та Микола Паладій.

Доктор Гаррі вважає, що виробництво контрафактної продукції є небезпечним для здоров’я та безпеки людей, підриває інноваційну та творчу діяльність, а також перешкоджає легальній економічній діяльності.

- Сьогодні під загрозою опинилися різноманітні галузі промисловості, серед яких індустрія розваг, косметика, продовольчі продукти, електроніка, автозапчастини і, що найнебезпечніше, медикаменти, – зазначив він. - Крім прямих збитків приватних осіб і компаній, які займаються інноваційною діяльністю та виробляють оригінальну продукцію, виробництво контрафактної продукції впливає й на глобальну світову економіку. За оцінками Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD), які базуються на показниках конфіскацій на митниці, обсяги торгівлі контрафактною та піратською продукцією у світі можуть складати майже 250 мільярдів доларів США, – повідомив генеральний директор ВОІВ. – Якщо врахувати піратство в цифровому середовищі та інші порушення прав ІВ, ця цифра може зрости ще на кілька сотень мільярдів доларів США.

- Новий стратегічний орієнтир нашої організації спрямований на ефективне вирішення значних та численних викликів, які постали перед міжнародною спільнотою у сфері ІВ, – констатує Френсіс Гаррі. - Наприклад, розвиток та розповсюдження цифрових технологій є нині найбільшою проблемою для авторського права. Разом з підвищенням рівня піратства в мережі Інтернет перед нами постає фундаментальне питання – яким чином фінансувати розвиток культури у ХХІ столітті? І яким чином ми збираємося створювати об’єкт авторського права, якщо відмінності між якістю оригіналу й копії немає, а засоби відтворення та розповсюдження є доступними для всіх за незначну ціну?

- Патентній системі доводиться також вирішувати питання, пов’язані, зокрема, з підвищенням потреб в отриманні патентної охорони. Нам украй необхідно знайти рішення для покращення ситуації, яка склалася, і ми працюємо разом з державами-членами над пошуком шляхів підвищення ефективності діяльності патентних відомств у всьому світі та намагаємося запроваджувати найефективніші методи роботи. Тому під час візиту необхідно обговорити з українською стороною можливості вирішення цих проблем, – вважає Френсіс Гаррі.

Голова Держдепартаменту ІВ високо оцінює майбутній візит генерального директора ВОІВ до України.

– Безперечно, ця подія може стати плацдармом для включення до Угоди про співробітництво між Урядом України та ВОІВ нових положень, які відображали б реалізацію актуальних проектів та вирішення важливих питань сучасності. Візит вплине на зміцнення авторитету нашої держави на міжнародній арені, сприятиме залученню консультативної та технічної допомоги ВОІВ для вдосконалення національної системи правової охорони ІВ, сприятиме розширенню обізнаності та поглибленню розуміння значення діяльності у сфері ІВ як на рівні органів державної влади, так і в суспільстві в цілому. Крім того, візит такого високого рівня дозволить започаткувати низку заходів спільно з ВОІВ, спрямованих на реалізацію Концепції розвитку державної системи правової охорони ІВ на 2009 – 2014 роки, – зазначив Микола Паладій.

Довідка:  Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) – це спеціалізований заклад ООН, який функціонує з 1967 року. Місцезнаходження штаб-квартири – м. Женева, Швейцарія.
Метою діяльності цієї міжнародної організації є сприяння охороні ІВ в усьому світі шляхом забезпечення співробітництва між державами та багатосторонніми договорами адміністративного управління, які регулюють правові та адміністративні аспекти ІВ.

ВОІВ має три керівні органи, які затверджено в рамках Конвенції ВОІВ, а саме: Генеральна Асамблея (членами якої є держави-члени ВОІВ, які одночасно є членами Паризького та/або Бернського союзів), Конференція (членами якої є всі держави-члени ВОІВ) та Координаційний комітет. Генеральною Асамблеєю ВОІВ обирається Генеральний директор, який є виконавчим головою ВОІВ.

Україна як держава-засновник ООН стала членом ВОІВ у 1970 році. Восени 1992 року Уряд України заявив про продовження дії на своїй території низки основних міжнародних угод у сфері ІВ, і відтоді співробітництво з ВОІВ постійно розвивається. Представники України входять до всіх керівних органів ВОІВ, а також беруть активну участь у діяльності її комітетів.

Автор: Лариса Демидова
 

Читайте про найважливіші та найцікавіші події в УНІАН Telegram та Viber
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Читайте також
Новини партнерів
loading...

Чи подобається Вам новий сайт?
Залиште свою думку